DISCLAIMER

Copyright

De stichting NAMENproject Nederland is de eigenaar van deze website. Op de teksten, foto‘s, films en muziek rusten auteursrechten, ook van derden. De Stichting verbiedt het kopiëren van de inhoud van het AIDSmemorial, tenzij het materiaal gebruikt wordt voor eigen gebruik of voor niet-commerciële, educatieve doelstellingen. Voor deze doelen mag het materiaal van de website geprint en gedownload worden, zonder dat vooraf toestemming wordt gevraagd aan de Stichting, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Gebruikers moeten aangeven: de auteur en de bron van het materiaal, de URL van het monument en de datum waarop het AIDSmemorial geraadpleegd is
- De inhoud van het materiaal mag niet veranderd of aangepast worden
- Wanneer voor specifieke onderdelen van de site specifieke voorwaarden gelden, dient aan deze voorwaarden te worden voldaan.

Portretrecht
Het portretrecht, gewoon uitgeoefend door de afgebeelde persoon, gaat na zijn/haar overlijden over naar de nabestaanden en geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon. Wij adviseren de contribuanten om foto’s van overledenen in harmonie met de wensen van de nabestaanden te publiceren.

 

Aansprakelijkheid
De makers van het AIDSmemorial hebben grote zorg besteed aan de gegevens die zijn opgenomen op deze site. Voor de juistheid van deze gegevens kunnen evenwel noch de Stichting noch de makers van de site aansprakelijk worden gesteld. Voor de schade als gevolg van het gebruik van de website is de Stichting evenmin aansprakelijk.

We behouden ons het recht voor om bijdragen van contribuanten te weren als ze niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van onze stichting.

 

Privacy Statement
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens van de bezoekers van de site, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier of e-mail. Alle aan ons verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.

Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Derden hebben evenmin toegang tot de bestanden waarin de gegevens zijn opgeslagen. De Stichting respecteert de Nederlandse privacywetgeving.